X
وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری انجمن صنایع لوازم خانکی ایران برگزار می کند

جایزه ملی نوآوری، فناوری صنایع لوازم خانگی ایران

   به منظور ترویج، توسعه و افزایش رقابت بین بنگاه ها و همچنین توسعه میزان رسوخ و نفوذ فناوری و هوشمندسازی در زنجیره ارزش صنایع لوازم خانگی و صنایع وابسته به آن و الگوسازی و ارتقای توانایی های بنگاه ها و توانایی های ملی در توسعه فناوری و نوآوری و شکل گیری مزیت رقابتی مبتنی بر فناوری و نوآوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان، رویداد اعطای جایزه ملی "نوآوری، فناوری و اقتصاد دیجیتال صنایع لوازم خانگی ایران" با همکاری وزارت صمت و انجمن صنایع لوازم خانگی تعریف و هم زمان با رویداد نمایشگاه برگزار می گردد.

فرایندها و توانمندسازها
به مجموعه قرایندها و اقداماتی اطلاق می گردد که باعث شده، کسب و کار های این حوزه در چهارچوب این فرایندها بالغ شده و توانمند شوند
نتایج عملکرد

به مجموعه اطلاعاتی اشاره دارد که نتیجه عملکرد کسب و کارها و بازخورد تعاملات ذینفعان است

فناوری و هوشمندسازی

به مجموعه فناوری هایی اشاره دارد که با بکارگیری آنها ساختار صنعت هوشمند شده و تعاملات آن نیز مبتنی بر فناور می گردد

 
اهداف

   با بررسی و ارزیابی توانمندی های، مدیریت و عملکرد فناورانه و نوآورانه کسب و کارها، بنگاه ها و فعالان اقتصادی زنجیره ارزش صنایع لوازم خانگی و صنایع وابسته در قالب مدل و شاخص های تعریف شده ، جایزه مذکور ارایه می گردد.  

 

1. تحقق اهداف برنامه های توسعه و توسعه اقتصادی و توسعه صادرات به ویژه محصولات غیر نفتی
2. حمایت از تولید، کارآفرینی، خلاقیت، فناوری و اقتصاد دیجیتال در صنعت و اشتغال زایی
3. یادگیری، الگوسازی و ارتقای توانایی های بنگاه ها و توانایی های ملی در توسعه فناوری و نوآوری و شکل گیری مزیت رقابتی مبتنی بر فناوری، نوآوری و توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان
4. ارتقای جایگاه بنگاه ها و به تبع آن رتبه کشور در شاخص های بین المللی
5. ارتقای بازدهی و راندمان تولید و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی
6. ایجاد حس رقابت میان کسب و کارها، صنایع مختلف و کارآفرینان کشور و افزایش رقابت پذیری واحدهای صنعت در جهت بهبود كيفيت و عرضه محصولات
7. توانمندسازی بنگاه ها و گروه های کارآفرین از طريق تشويق به تدوين استراتژی فناوری، نوآوری و اقتصاد دیجیتال و ...، سازماندهی بر اساس شرايط محيط كسب و كار
8. حمايت از رونق توليد و توسعه برندها و اعتبار بخشی به برندهای داخلی و افزايش اعتبار "ساخت ايران" با هدف حضور فعال در  بازارهای داخلی و بين المللی
9. تنوع بخشيدن به محصولات صادراتی در جهت توسعه صادرات غير نفتی
10. توانمندسازی مديران واحدهای صنعتی در تراز جهانی
11. توسعه و تسهیل کسب وکار از مسیر آگاهی افزایی کسب و کارها (نقاط قوت، ضعف، شناخت ظرفیت ها، توانمندی ها و....) و شناسنامه دار نمودن کسب و کارهای صنعت
 
 

اولین جایزه ملی لوازم خانگی ایران

مدل جایزه مذکور دربرگیرنده دو بخش اساسی در قالب عوامل و شاخص های فرآیند محور(زیر ساخت ها، پیشران های کلیدی و راهبردی، فرآیندهای کلیدی و چرخه شکل‌گیری مدیریت فناوری و نوآوری در سازمان یا بنگاه) و به عبارتی شاخص های و معیارهای  توانمندساز و بخش مربوط به خروجی ها و نتایج (نتایج و دستاوردهای مربوط به مشتریان، کارکنان، نتایجج مالی و بازار، حاکمیت و جامعه)  و بخش مردمی سازی (نظر سنجی میزان رضایت) که در صورت امکان انجام خواهد شد، می‌باشد. بنابراین در چارچوب این مدل کلان، مدل ارزیابی جایزه تدوین شده است.

مشاهده اطلاعات بیشتر

دی ان ان